Kurullar

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. İbrahim BORA
Prof. Dr. Mehmet ZARİFOĞLU
Prof. Dr. Ömer Faruk TURAN
Prof. Dr. Mustafa BAKAR
Prof. Dr. Necdet KARLI
Doç. Dr. Sevda ERER ÖZBEK
Uzm. Dr. Aylin Bican DEMİR