Bilimsel Program

Bilimsel Program (PDF) için tıklayınız..
09 Mart 2023, Perşembe
  A Salonu
09:00 - 14:00 Kayıt işlemleri
14:00 - 17:30 MS’ TE YARDIMCI TANI YÖNTEMLERİ VE BİOMARKERLERİ KURSU
Oturum Başkanları: Dr. Rabia Koç, Dr. Meral Seferoğlu
14:00 - 14:45 MS’ te Engellilik Ölçeği (EDSS) Tanımı ve Değerlendirilmesi
Dr. Sedat Şen
14:45 - 15:30 MS Tanısında Biyobelirteçler
Dr. Murat Terzi
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 16:45 MS’ te Uyarılmış Potansiyeller
Dr. Alev Leventoğlu
16:45 - 17:30 MS’ te Nöropsikolojik Test Bataryası
Dr. Nevin Türkeş
18:00 – 18:15 AÇILIŞ TÖRENİ
18:15 – 19:00 Nörolojide Yapay Zeka Uygulamaları
Dr. Ata Akın
10 Mart 2023, Cuma
  A Salonu
09:00 – 11:00 MS OTURUMU – 1
Oturum Başkanları: Dr. Egemen İdiman, Dr. Ceyla İrkeç
09:00 - 09:30 1. Basamak MS Tedavilerinde İlaç Seçimi: Hangi Hastaya, Hangi İlaç Başlanmalı?
Dr. Recai Türkoğlu
09:30 - 10:00 2/3 Basamak Tedavilerinde İlaç Seçimi: Hangi Hastaya, Hangi İlaç Başlanmalı?
Dr. Uğur Uygunoğlu
10:00 - 10:30 MS Tedavisinde Risk Yöntemi
Dr. Cavit Boz
10:30 - 11:00 MS’ te Yakın Gelecekteki Tedaviler
Dr. Hüsnü Efendi
11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 – 13:30 MS OTURUMU – 2
Oturum Başkanları: Dr. Ömer Faruk Turan, Dr. Rana Karabudak
11:30 - 12:00 MS’ te İmmun-Modülator Tedavileri Kesmek Mümkün mü?
Dr. Şeref Demirkaya
12:00 - 12:30 MS’ te Progresyona Geçişi Nasıl Anlayabiliriz?
Dr. Serhan Sevim
12:30 - 13:00 MS Tanı, Tedavi ve Takipte Yapay Zeka Uygulamaları
Dr. Serkan Demir
13:00 – 13:30 NMOSD/MOGAD Tedavisinde Neler Değişti?
Dr. Sibel Canbaz Kabay
13:30 – 14:30 Öğle Yemeği
14:30 – 15:30 UYDU SEMPOZYUM – 1 / ABDİ İBRAHİM
MS Tedavisinde Dimetil Fumarat Kullanımı, Gerçek Yaşam Verileri ve Kadın MS’ lilerin Özellikleri

Oturum Başkanı: Dr. Ömer Faruk Turan
Konuşmacılar: Dr. A. Nur Yüceyar, Dr. Haluk Gümüş, Dr. Ufuk Aluçlu, Dr. Rana karabudak, Dr. Hüsnü Efendi
15:30 – 16:30 UYDU SEMPOZYUM – 2 / SANOFI
MS Tedavisinde LEMTRADA Hasta Yolculuğu

Oturum Başkanı: Dr. Ömer Faruk Turan
Konuşmacılar: Dr. Mesrure Köseoğlu, Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner
16:30 – 17:00 Kahve Arası
17:00 – 19:00 NÖROMUSKULER KAVŞAK HASTALIKLARI OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Necdet Karlı, Dr. Emel Oğuz Akarsu
17:00 – 17:30 Otoimmun Miyastenia Graviste Etyopatogenez, Klinik ve Tanı
Dr. Kayıhan Uluç
17:30 – 18:00 Otoimmun Miyastenia Graviste Klasik Tedavi Yaklaşımları
Dr. İhsan Şengün
18:00 – 18:30 Otoimmun Miyastenia Graviste Yeni Tedavi Yaklaşımları
Dr. Hacer Durmuş
18:30 – 19:00 Konjenital Miyastenik Sendromlarda Tanı ve Tedavi
Dr. Hilmi Uysal
11 Mart 2023, Cumartesi
  A Salonu
08:30 – 11:00 EPİLEPSİ VE UYKU OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Bora, Dr. Aylin Bican Demir
08:30 – 09:00 Nöbet Semiyolojisi ve Epilepsi Güncel Sınıflaması
Dr. Naz Yeni
09:00 - 09:30 Uyku ile İlişkili Nöbetler (SHE) Klinik Yaklaşım
Dr. İbrahim Öztura
09:30 - 10:00 Epilepsi Ayırıcı Tanısında Parasomni
Dr. Gülçin Benbir Şenel
10:00 - 10:30 Epilepside Güncel Tedavi Yaklaşımları
Dr. Nerses Bebek
10:30 - 11:00 Epilepsi Tedavisinde Cerrahi Yaklaşımlar
Dr. Çiğdem Özkara
11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 – 13:30 BEYİN DAMAR HASTALIKLARI OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Bakar, Dr. Yasemin Dinç
11:30 – 11:50 Kardiyoembolik İnmeye Klinik Yaklaşım, Sekonder İnme Profilaksisi
Dr. Birsen İnce
11:50 – 12:10 Büyük Damar Aterosklerozuna Bağlı İskemik İnmede Tanı ve Tedavi
Dr. Özlem Aykaç
12:10 – 12:30 Küçük Damar Hastalığına Bağlı İskemik İnmede Tanı ve Medikal Tedavi
Dr. İpek Midi
12:30 – 12:50 Kısa Tarihsel Süreç ve Güncel Yaklaşımlarla Trombolitik Tedavi
Dr. Kürşad Kutluk
12:50 – 13:10 Akut İskemik İnmede Mekanik Trombektomi
Dr. Erdem Gürkaş
13:10 – 13:30 Tartışma
13:30 - 14:30 Öğle Yemeği
14:30 - 15:30 UYDU SEMPOZYUM - 3 / FARMANOVA
MS’ te Progresyon Kavramı ve MS'te Progresyonun Erken Tanısı

Oturum Başkanı: Dr. Ömer Faruk Turan
Konuşmacılar: Dr. Belgin Petek Balcı, Dr. Nilüfer Kale İçen
15:30 – 16:30 UYDU SEMPOZYUM - 4 / MERCK
MS Tedavisinde Uzun Yolun Kısası MAVENCLAD
Oturum Başkanı: Dr. Ömer Faruk Turan
Konuşmacılar: Dr.Belgin Koçer, Dr. Melih Tütüncü
16:30 - 17:00 Kahve Arası
17:00 – 19:00 DEMANS OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Bakar, Dr. Demet Özbabalık
17:00 - 17:30 Demans Tanısında Gelecekteki Tanı Yöntemleri
Dr. Demet Özbabalık
17:30 - 18:00 Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Güncel Tedavi ve Yeni Gelişmeler
Dr. Neşe Tuncer
18:00 - 18:30 Vasküler Kognitif Bozukluk Patofizyolojisi ve Tedavisi
Dr. Gökhan Erkol
18:30 - 19:00 Hareket Bozuklukları ile Giden Demanslar ve Tedavileri
Dr. Pervin İşeri
12 Mart 2023, Pazar
  A Salonu B Salonu
09:00 - 10:00 Sözel Bildiri Oturumu - 1 Sözel Bildiri Oturumu - 2
10:00 - 10:15 Kahve Arası
10:15 - 10:30 Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu
Dr. Furkan Sarıdaş
 
10:30 - 11:30 Sözel Bildiri Oturumu - 3 Sözel Bildiri Oturumu - 4