Bilimsel Program

Bilimsel Program (PDF) için tıklayınız..
03 Mart 2022, Perşembe
09:00 - 14:00 Kayıt işlemleri
  A Salonu
  VERTİGO KURSU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şebnem Bıçakçı
14:00 - 14:45 Vertigo Etyopatogenezi
Prof. Dr. Şebnem Bıçakçı
14:45 - 15:30 Acil Serviste Baş Dönmesi ve Dengesizlik
Prof. Dr. Gülden Akdal
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 16:45 Nöroloji Polikliniğinde Baş Dönmesi ve Dengesizlik 1
Prof. Dr. Figen Gökçay
16:45 - 17:30 Nöroloji Polikliniğinde Baş Dönmesi ve Dengesizlik 2
Prof. Dr. Neşe Çelebisoy
18:30 - 19:00 Açılış Töreni
04 Mart 2022, Cuma
  A Salonu
  EPİLEPSİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Prof. Dr. İbrahim Bora, Doç. Dr. Aylin Bican Demir
09:00 - 09:30 Epilepside Semiyoloji
Prof. Dr. Nerses Bebek
09:30 - 10:00 Fokal Epilepside Tedavi
Prof. Dr. Naz Yeni
10:00 - 10:30 Jeneralize Epilepside Tedavi
Prof. Dr. Betül Baykan
10:30 - 11:00 Epilepsi Cerrahi Sonuçları
Prof. Dr. İrsel Tezer
11:00 - 11:30 Kahve Arası
  AĞRI OTURUMU

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu, Prof. Dr. Aynur Özge
11:30 - 12:00 Bel ve Boyun Ağrılarına Yaklaşım
Prof. Dr. Feray Karaali Savrun
12:00 - 12:30 Migren Baş Ağrısında Tedavi Yaklaşımları
Prof. Dr. Aynur Özge
12:30 - 13:00 Baş Ağrısı ve Ağrıdaki Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
Prof. Dr. Levent Ertuğrul İnan
13:00 - 14:30 Öğle Yemeği
14:30 - 15:30
UYDU SEMPOZYUM - 1 / GENVEON

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hüsnü Efendi

Findel Gerçek Yaşam Veri Çalışma Sonuçları
Prof. Dr. Murat TERZİ (Fingolimod Tarihi)
Prof. Dr. Aysun ÜNAL (Findel Gerçek yaşam veri çalışması)
15:30 - 16:30
UYDU SEMPOZYUM - 2 / TAKEDA

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Necdet Karlı

Nöromüsküler Hastalıklarda İmmünoglobulinler
Prof. Dr. Feray Savrun
16:30 - 17:00 Kahve Arası
  İNME OTURUMU

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa Bakar, Prof.Dr. Birsen İnce
17:00 - 17:30 Akut İskemik İnme Tedavisinde İntravenöz Trombolitik Tedavi
Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu
17:30 - 18:00 Akut İskemik İnme Tedavisinde Mekanik Trombektomi
Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir
18:00 - 18:30 İskemik İnme Sekonder Profilaksisi; Antiagregan Tedavi
Prof. Dr. Birsen İnce
18:30 - 19:00 İskemik İnme Sekonder Profilaksisi; Antikoagulan Tedavi
Prof. Dr. Kürşad Kutluk
19:00 - 21:00 Akşam Yemeği
05 Mart 2022, Cumartesi
  A Salonu
  MULTIPL SKLEROZ ( MS ) TEDAVİ OTURUMU - 1

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Meral Seferoğlu, Prof. Dr. Ömer Faruk Turan
09:00 - 09:30 MS’ te 1. Basamak Enjektabl Tedaviler
Prof. Dr. Ufuk Aluçlu
09:30 - 10:00 MS’ te 1. Basamak Oral Tedaviler
Prof. Dr. Cavit Boz
10:00 - 10:30 MS’ te 2. Basamak Oral Tedaviler
Prof. Dr. Serhan Sevim
10:30 - 11:00 MS’ te Monoklonal Antikor Tedavileri
Prof. Dr. Taşkın Duman
11:00 - 11:30 Kahve Arası
  MULTIPL SKLEROZ ( MS ) TEDAVİ OTURUMU - 2

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sebahattin Saip, Doç. Dr. Rabia Koç
11:30 - 12:00 MS’ te Yakın Gelecekteki Tedaviler
Prof. Dr. Hüsnü Efendi
12:00 - 12:30 MS’ te Tedavi İzlemi ve Tedavi Değişikliği Nasıl Olmalıdır?
Prof. Dr. Şeref Demirkaya
12:30 - 13:00 NMO / NMO Spektrum Hastalıkları Tedavisi
Prof. Dr. Egemen İdiman
13:00 - 13:30 MOGAD ve MOGAD Tedavisi
Prof. Dr. Murat Terzi
13:30 - 14:30 Öğle Yemeği
14:30 - 15:30
UYDU SEMPOZYUM - 3 / SANOFI GENZYME

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ömer Faruk Turan

Lemtrada Klinik Çalışma Programları
Prof. Dr. Ömer Faruk Turan

Lemtrada Tedavisine Genel Bakış ve Klinik Deniyimler
Doç. Dr. Uğur Uygunoğlu

Lemtrada Tedavisinde Klinik Deneyimler
Doç. Dr. Semra Mungan
15:30 - 16:30
UYDU SEMPOZYUM - 4 / ABDİ İBRAHİM

Dimetil Fumarat (DMF) Gerçek Yaşam Verileri ve Nörofilament Hafif Zincir

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ömer Faruk Turan

Dimetil Fumarat (DMF) Gerçek Yaşam Verileri
Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay

MS'te Nörofilament Hafif Zincirin Önemi ve DMF Verileri
Doç. Dr. Şeyda Figül Gökçe
16:30 - 17:00 Kahve Arası
  HAREKET BOZUKLUKLARI OTURUMU / HAREKET BOZUKLUKLARI TANISAL YAKLAŞIM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sibel Ertan, Prof. Dr. Sevda Erer Özbek
17:00 - 17:30 Poliklinikte Tremorlu Hastaya Yaklaşım
Doç. Dr. Bilge Koçer
17:30 - 18:00 Poliklinikte Distonili Hastaya Yaklaşım
Prof. Dr. Hakan Kaleağası
18:00 - 18:30 Poliklinikte Koresi Olan Hastaya Yaklaşım
Prof. Dr. Beril Dönmez Çolakoğlu
18:30 - 19:00 Poliklinikte Fonksiyonel Hareket Bozukluğu Olan Hastaya Yaklaşım
Doç. Dr. Gül Yalçın Çakmaklı
19:00 - 21:30 Akşam Yemeği
06 Mart 2022, Pazar
  A Salonu B Salonu
*Program detayları için tıklayınız..
09:00 - 10:00 Sözel Bildiri Oturumu - 1

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Aylin Bican Demir,
Doç. Dr. Emine Rabia Koç
Sözel Bildiri Oturumu - 2

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Emel Oğuz Akarsu,
Uzm. Dr. Yasemin Dinç
10:00 - 10:15 Kahve Arası
10:15 - 10:30 Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu
Uzm. Dr. Yasemin Dinç
 
10:30 - 11:30 Sözel Bildiri Oturumu - 3

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Aylin Bican Demir,
Doç. Dr. Emine Rabia Koç
Sözel Bildiri Oturumu - 4

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Emel Oğuz Akarsu,
Uzm. Dr. Yasemin Dinç