Bilimsel Program
PDF indir

30 Mayıs 2024, Perşembe
09:00 – 14:00 Kayıt İşlemleri
EMG KURSU - TEORİK
Oturum Başkanları:
Dr.Necdet Karlı, Dr. Emel Oğuz Akarsu
13:00 – 13:30 Sinir İleti İncelemeleri ve Tuzak Nöropatiler
Dr. Aysun Soysal
13:30 – 14:00 Polinöropati Protokolleri
Dr. Çağrı Mesut Temuçin
14:00 – 14:30 Radikülopati ve Pleksopatiler
Dr. Emre Öge
14:30 – 15:00 Ardışık Sinir Uyarımı ve Teklif EMG
Dr. Kayıhan Uluç
15:00 – 15:30 Kahve Arası
  EMG KURSU - CİHAZ BAŞI UYGULAMA
15:30 – 16:00 Tuzak Nöropati Protokolleri
Dr. Aysun Soysal, Dr. Sevgi Ferik
16:00 – 16:30 Polinöropati Protokolleri
Dr. Çağrı Mesut Temuçin, Dr. Ayçin Yıldız Tabakoğlu
16:30 – 17:00 Radikülopati ve Pleksopatiler
Dr. Emre Öge, Dr. Ayçin Yıldız Tabakoğlu
17:00 – 17:30 Ardışık Sinir Uyarımı ve Teklif EMG
Dr. Kayıhan Uluç, Dr. Sevgi Ferik
31 Mayıs 2024, Cuma
08:45 – 09:00 Açılış Töreni
  PARKİNSON HASTALIĞI OTURUMU
PARKİNSON HASTALIĞINDA CİHAZ DESTEKLİ TEDAVİLERİN YÖNETİMİ
Oturum Başkanları:
Dr. Mehmet Zarifoğlu, Dr. Sevda Erer Özbek
09:00 – 09:30

Derin Beyin Stimülasyonu Programlamada Motor Bulguların Yönetimi
Dr. Serhat Özkan

09:30 – 10:00 DBS Programlamada Non-Motor Bulguların Yönetimi
Dr. Nazlı Durmaz Çelik
10:00 – 10:30

Pompa Tedavilerinde (Dopamin İntestinal Jel) Motor ve Non Motor Bulguların Yönetimi
Dr. Beril Çolakoğlu

10:30 – 11:00

Pompa Tedavilerde (Apomorfin İnfüzyon) Motor ve Non Motor Bulguların Yönetimi
Dr. Gülay Kenangil

11:00 – 11:30 Kahve Arası
  BAŞ AĞRISI OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Mehmet Zarifoğlu, Dr. Betül Baykan
11:30 – 12:00 Migrenin Güncel Tanısında Tuzaklar ve Tedavi Yaklaşımları
Dr. Betül Baykan
12:00 – 12:30 Kronik Migrenli Hastada Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Dr. Elif Kocasoy Orhan
12:30 – 13:00 Migrende Girişimsel Tedavi Yaklaşımları
Dr. Pınar Yalınay Dikmen
13:00 – 13:30 Trigeminal Otonomik Sefaljilerde Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Dr. Babür Dora
13:30 – 14:30 Öğle Yemeği
14:30 – 15:30

UYDU SEMPOZYUMU – 1
CENTURION İLAÇ


Moderatör: Nejdet Karlı
Güncel Rehberler Işığında Nöromüsküler Hastalıklarda İVİG Kullanımı
Dr. Kayıhan Uluç
15:30 – 16:00 Kahve Arası
 

EPİLEPSİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Bora, Dr. Aylin Bican Demir

16:00 – 16:30 Kadın Epilepsili Hastada Tedavi
Dr. İbrahim Öztura
16:30 – 17:00 Erkek Epilepsili Hastalarda Tedavi
Dr. Özden Kamışlı
17:00 – 17:30 Otoimmun Epilepsilerde Tedavi
Dr. İrsel Tezer
17:30 – 18:00

Status Epileptikusta Tedavi
Dr. Kadriye Ağan

01 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ
 

MS OTURUMU – 1
Oturum Başkanları: Dr. Hüsnü Efendi, Dr. Ömer Faruk Turan

09:00 – 09:30 MS Dışı Optik Nörit ve Miyelopatilerin Ayırıcı Tanısı
Dr. Nur Yüceyar
09:30 – 10:00

Demiyelinizan Hastalıkların Tanı ve Takibinde Biyo-Belirteçlerin Yeri ve Önemi
Dr. Atay Vural

10:00 – 10:30 MS’te PIRA ve Sessiz Progresyon
Dr. Uğur Uygunoğlu
10:30 – 11:00

MS Tedavisinde Eskalasyon ve İndüksiyon Tedavisine Nasıl Karar Verelim?
Dr. Aylin Akçalı

11:00 – 11:30 Kahve Arası
 

MS OTURUMU – 2
Oturum Başkanları: Dr. Rana Karabudak, Dr. Cemal Özcan

11:30 – 12:00 MS’te Karşılanmamış İhtiyaçlar
Dr. Ufuk Aluçlu
12:00 – 12:30 MS’te Gelecek Tedaviler Neler Vadediyor?
Dr. Fatih Yetkin
12:30 – 13:00 MS’te Tedavi Devamı veya Tedavi Sonlandırma
Dr. Murat Kürtüncü
13:00 – 13:30 NMO/MOGAD Güncel Bilgiler
Dr. Burcu Altunrende
13:30 – 14:30 Öğle Yemeği
14:30 – 15:30

UYDU SEMPOZYUMU – 2
MERCK İLAÇ

Moderatör: Dr. Ömer Faruk Turan

MS Tedavisinde Mavenclad’ın Yeri ve Olgular
Dr. Gülnur Uzuner

Mavenclad Etkinlik ve Güvenlik Verileri
Dr. Emine Rabia Koç
15:30 – 16:00 Kahve Arası
 

İSKEMİK İNME OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Bakar, Dr. Yasemin Dinç

16:00 – 16:20

İskemik İnmede Sekonder Profilakside Antigregan Tedavinin Değerlendirilmesi
Dr. Birsen İnce

16:20 – 16:40 İskemik İnmede Sekonder Profilakside Antikoagulan Tedavinin Değerlendirilmesi, Güncel Yaklaşım
Dr. Kürşat Kutluk
16:40 – 17:00

Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavinin Değerlendirilmesi
Dr. Murat Arsava

17:00 – 17:20 Akut İskemik İnmede Mekanik Trombektomi Endikasyonları
Dr. Demet Funda Baş
17:20 – 17:40 İskemik İnmeli Hastada Nutrisyonel Yaklaşım
Dr. İbrahim Levent Güngör
02 HAZİRAN 2024, PAZAR
09:00 – 09:30

AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Dr. Furkan Sarıdaş

 

NÖROLOJİDE SIRADIŞI VAKALAR
Oturum Başkanları: Dr. Emine Rabia Koç, Dr. Emel Oğuz Akarsu

09:30 – 09:50 Erken Gebelik Döneminde Akut İskemik İnmede Trombolitik Uygulaması: Olgu Sunumu
Dr. Cemile Haki
09:50 – 10:10 Refrakter Migren Olgu Sunumu ve Tedavi Yaklaşımları
Dr. Meral Seferoğlu
10:10 – 10:30 Refrakter Miyastenia Gravis Olgu Sunumu ve Tedavi Yaklaşımları
Dr. Demet Yıldız
10:30 – 11:00 Kahve Arası
 

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Ali Sıvacı, Dr. Özlem Taşkapılıoğlu

11:00-11:05 SB1 Lateralizasyon İçin Covid-19 Pandemisinden Geçmişle İlgili Yeni Ne Öğrenebiliriz?
Mehmet Ali Bereketoğlu, Cemile Haki
11:05-11:10 SB5 Radikülopati Ön Tanısıyla Klinik Nörofizyoloji Laboratuarına Yönlendirilen Hastaların Emg Ve Mrg Bulgularının Karşılaştırılması
Tuba Akıncı, Melis Gökçe Çil
11:10-11:15 SB7 İlaç Aşırı Kullanım Baş Ağrısında İnterosepsiyon
Güllüşah Üstün, Serkan Aksu, Semai Bek, Gülnihal Kutlu
11:15-11:20 SB12 Parkinson Hastalığında Nöroinflamasyon Ve Hastalık Progresyonuna Etkisi
Esma Kobak Tur
11:20-11:25 SB13 İnme Farkındalık Eğitiminin İnme Bilinçliliğine Etkisi
Abdul Samet Görgül, Hande Özgen, Aygül Güneş
11:25-11:30 SB15 Huzursuz Bacaklar Sendromunda Enflamasyonun Değerlendirilmesi Ve Serum Total Antioksidan Kapasite
Nimet Uçaroğlu Can
11:30-11:35 SB17 Balo’nun Konsantrik Sklerozu Ve Balo-Like Multipl Skleroz Lezyonları Karşılaştırması: Vaka Serisi
Gülnur Tekgöl Uzuner, Elifnur Çelikeloğlu
11:35-11:40 SB30 Multiple Skleroz Hastalarında Görülen Üriner İnkontinans Tiplerinin, Demiyelinizan Lezyon Lokalizasyonu Ve Engellilik Düzeyi İle İlişkisi
Aslı Yaman Kula, Nazlı Durmaz Çelik, Furkan İşgören
11:40-11:45 SB32 İnternal Karotis Arter Dolikoektazisi: Olgu Sunumları
Halil İbrahim Albay, Burak Eren , Çağla Şişman, Betül Özkan, Ahmet Hakyemez, Özlem Akdoğan, Eren Özgür, Ufuk Emre Toprak
11:45-11:50 SB35 Mekanik Trombektomi Sonrasinda Intrakraniyal Ateroskleroz Saptanan Hastalarin Akut Stentleme Tedavisi Sonuclari
Arsida Bajrami, Demet Funda Bas
11:50-11:55 SB36 Covid-19'un Multipl Skleroz’lu Hastalarda Hastalık Aktivitesi, Progresyonu Ve Bilişsel İşlev Bozukluğu Üzerine Etkisi
Tülin Oğuzkan Mercimek, Halil Atilla, Şeyda Sarıgöl, Deniz İdrisoğlu
11:55-12:00 SB38 Kortikal El Tokmak Alanı (Hand Knob Area) İskemik İnme: Olgu Sunumları
Burak Eren, Cansu Erkol, Esranur Sağlam, Saadettin Kalenderoğlu, Özlem Akdoğan, Ahmet Hakyemez, Ufuk Emre Toprak