Konular


Nörolojik Hastalıklarda Botulinium Toksin Uygulamaları Kursu

  • Multipl Skleroz
  • Beyin Damar Hastalıkları
  • Epilepsi
  • Parkinson ve Hareket Bozuklukları
  • Nöromusküler Hastalıklar
  • Yürüme ve Bozuklukları