Uludağ Nöroloji Günleri, Nöroloji Sempozyumu

Sözel Bildiri Programı

14. Uludağ Nöroloji Günleri Sözel Bildiri Programı
08 Mart 2019, Cuma
07:30 - 08:30
Sözel Bildiri Oturumu - 1 / B Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu, Doç. Dr. Aylin Bican Demir
SB14 İdyopatik Parkinson Hastalığında Tedavi Tercihi: Literatürün Gözden Geçirilmesi

Osman Korucu
SB16 Akut Enflamatuvar Demiyelinizan Polinöropatide Elektrofizyolojik Kriterler Ve Beyin Omurilik Sıvısı Protein Düzeylerinin Prognostik Değeri

Abdulkadir Tunç, Aysel Tekeşin, Vildan Güzel, Yonca Ünlübaş
SB31

In Vitro Spinal Müsküler Atrofi Modelinde Mikrotübül Stabilitesinin Araştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Bora

SB36

WAG/Rij Sıçanlarda Absans Benzeri Nöbetler Üzerine Trazodonun Rolü

Hatice Aygün

SB39

İdyopatik Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Klinik, Fiziksel, Elektrofizyolojik, Fonksyonel Bulgular Ve Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişki

Serap Satış, Özlem Ethemoğlu

SB40

Esansiyel Tremor Hastalarında Artmış Yorgunluğun Beyin Yapısal Korelasyonları: Bir Diffuzyon Tensor Görüntüleme Çalışması

İsmet Üstün, Yıldızhan Şengül, Hafize Otçu, Alpay Alkan

SB46

Parkinsonlu Hastalarda Ev Egzersiz Programının Denge Üzerine Etkinliği

Meliha Kasapoğlu Aksoy, Nilüfer Büyükkoyuncu, Demet Yıldız

SB18

Kafeinin Desen Görsel Uyarılmış Potansiyeller Testi Üzerine Etkisi

Dilek Top Kartı, Ömer Kartı

09 Mart 2019, Cumartesi
07:30 - 08:30
Sözel Bildiri Oturumu - 2 / B Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Bakar, Doç. Dr. Özlem Taşkapılıoğlu
SB6

İskemik İnmeli Hastaların Uzun Dönem Takiplerinde Mortalite Öngördürücüleri

Tahir Bezgin, Ruhan Karahan Özcan

SB8

İskemik İnmeli Hastalar İle Sağlıklı Bireylerin Labaratuvar Ve Klinik Parametrelerinin Karşılaştırılması

Tahir Bezgin, Ruhan Karahan Özcan

SB12

Akut Optik Nöropati Öntanısıyla Göz Hastalıkları Polikliniğine Yönlendirilen Hastalarda Klinik Özellikler Ve Takip Bulguları

Gamze Uçan Gündüz, Özgür Yalçınbayır

SB22

Kognitif Yaşlanma-20 Yıllık Süreç

Gülbün Asuman Yüksel

SB35

Bursa İli Akut İnme Organizasyonu Deneyimi

Cemile Haki

SB45

Romres: Akut Dönem Nörolojik Rehabilitasyonda İnnovatif Bir Çözüm

Ali Genç, Efe Levent Oyman, Muhammed Yusuf Korkut, Özcan Kalkan

09 Mart 2019, Cumartesi
07:30 - 08:30
Sözel Bildiri Oturumu - 3 / C Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Faruk Turan, Prof.Dr. Necdet Karlı
SB13

Üçüncü Basamak Bir Başağrısı Kliniğinde İzlenmekte Olan Migren Tanılı Hastaların Demografik Ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Arife Çimen Atalar

SB15

Psödotümör Serebri Hastalarının Demografik Verileri Ve Klinik Özellikleri

Dilek Top Kartı, Neslihan Eskut

SB23

Pitoz: Ne Zaman Okuler Miyastenia Gravis’i Düşündürür?

Hava Özlem Dede, Neşe Öztekin

SB29

Küme Baş Ağrısı Tedavisinde Sinir Ve Ganglion Blokajları

Bekir Enes Demiryürek

SB34

Kronik İnflamatuar Demyelinizan Polinöropati Ve Diyabet Birlikteliği

Özlem Akdoğan, Ufuk Emre

SB41

Migrende Sinir Blokajı Tedavisinde Aynı Seansta Daha Fazla Sinir Enjeksiyonu Daha Mı Etkili?

İsmet Üstün, Yıldızhan Şengül

SB43

Multipl Skleroz Hastalarının Bilgi Kaynakları Ve Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları

Ali Özhan Sıvacı, Meral Seferoğlu

         

15. Uludağ Nöroloji Günleri © 2020