Sözel Bildiri Programı

A SALONU
6 Mart Pazar
09:00 - 10:00
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1
Oturum Başkanları
Doç. Dr. Aylin Bican Demir
Doç. Dr. Emine Rabia Koç
09:00 -09:06 SB12 Akroparestezi: Fabry Hastalığı'nda Akılda Tutulması Gereken Bir Prezentasyon
Merve Yoldaş Çelik, Fehime Erdem, Ayşe Yüksel Yanbolu, Havva Yazıcı, Ebru Canda, Sema Kalkan Uçar, Mahmut Çoker
09:06 - 09:12 SB6 Hemifasial Spazm Ve Blefarospazmda Depresyon ve Uyku Kalitesi
İLKNUR GÜÇLÜ ALTUN
09:12 - 09:18 SB10 İLK ATAKLA TANI ALAN MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA GÖRME YOLLARI, RENKLİ GÖRME VE DERİNLİK ALGISI İLE İLGİLİ PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mert Abdullah Cilli , Burcu Yüksel, Özdemir Yüksel , Belkıs Koçtekin , Esra Cilli, Fatma kurtuluş, Özden Yener Çakmak , Mehmet Bulut
09:18 - 09:24 SB21 COVID-19 Tanılı Hastalarda EEG Bulguları
Nur Türkmen, Ahmet Buğrul , Bülent Oguz Genç
09:24 - 09:30 SB34 NÖRO-BEHCET SENDROMU: RADYOLOJIK BULGULAR EŞLİĞİNDE 11 OLGUNUN TAKİP SONUÇLARI
Elif Sarıca Darol
09:30- 09:36 SB42 Levodopa-Karbidopa İntestinal Jel Tedavisi ile Takip Edilen İleri Evre Parkinson Hastalarında Tedavi Uyumu ve Komplikasyon Oranları
Hatice Ömercikoğlu Özden , Dilek Günal , Ömer Günal
09:36 - 09:42 SB45 COVID-19 (+) Epilepsi Hastalarında Nöbet Sıklığını Etkileyen Faktörler: Anket Çalışması
Gönül Akdağ, Niyazi Uysal, Fatma Akkoyun Arıkan, Mustafa Çetiner, Sibel Canbaz Kabay
09:42 - 09:48 SB48 Multipl Skleroz Tedavisinde Siklofosfamid Kullanımı
HALİL GÜLLÜOĞLU, HASAN ARMAĞAN UYSAL, NURŞEN BORAND, ÖZGE YILMAZ KÜSPECİ
09:48 - 09:54 SB61 Alzheimer Hastalarında İnflamatuar Bir Belirteç Olan Monosit/LDL Oranının Değerlendirilmesi
Tülin Aktürk, Hikmet Saçmacı
09:54 - 10:00 SB68 OPTİK NÖRİT HİKAYESİ OLAN MULTİPLE SKLEROZ TANILI HASTALARDA RETİNAL GANGLİON HÜCRE-İÇ PLEKSİFORM TABAKA KOMPLEKSİNİN OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: SAĞLIKLI KONTROL GRUBU İLE KARŞILAŞTIRMA
ESİN SÖĞÜTLÜ SARI, EMİNE RABİA KOÇ
10:00 - 10:06 SB72 İskemik İnme Sonrası Epilepsi: İnsidans ve Klinik Özellikleri
Can Çubuk
B SALONU
6 Mart Pazar
09:00 - 10:00
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Emel Oğuz Akarsu
Uzm. Dr. Yasemin Dinç
09:00 -09:06 SB7 ERİŞKİN SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ HASTALARINDA NUSİNERSEN TEDAVİSİNİN KLİNİK ETKİLERİ VE TEDAVİ SÜRECİNİN İNCELENMESİ-TEK MERKEZ DENEYİMİ
Recep Yevgi
09:06 - 09:12 SB8 Sistemik Lupus Eritematozus Tanılı Hastalarda Periferik Nöropatinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Ahmet Yıldırım, Edip Gökalp Gök
09:12 - 09:18 SB9 Kutanöz Allodinisi Olan Ve Olmayan Migren Hastalarının Klinik Ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Özlem Öztürk Tan
09:18 - 09:24 SB4 MOTOR VE NON MOTOR SEMPTOMLARI OLAN PARKİNSON HASTALARINDA DUYSAL POLİNÖROPATİNİN ELEKTROMİYOGRAFİ İLE GÖSTERİLMESİ
Gürsan Güneş Uygun, Devran Süer, Onur Akan, Raziye Tıraş
09:24 - 09:30 SB15 Beyaz Yaka Çalışanlarda Baş Ağrısı Ve İş Gücü Kaybı
Güven Arslan
09:30- 09:36 SB18 Akut İskemik İnme Hastalarında İnme Ciddiyeti İle Modifiye Şok İndeksi Arasındaki İlişki
Ayşegül Demir, Fettah Eren
09:36 - 09:42 SB22 İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİNİN SEKSEN YAŞ ÜZERİNDEKİ HASTALARDA ETKİNLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ
Vedat Ali Yürekli, Burak Gürel, Nihat Şengeze, Mustafa Adanır, Cengiz Baloğlu
09:42 - 09:48 SB23 Migren Hastalarında İşgücü Kaybının Önlenmesinde Profilaktik İlaçların Etkinliği
Ece Balkuv, Elif Yılmaz
09:48 - 09:54 SB24 COVID-19 ENFEKSİYONU SONRASI GULLİAN BARRE SENDROMU, VAKA SERİSİ
Nimet Uçaroğlu Can
09:54 - 10:00 SB29 Migren Baş Ağrısı İle Hematolojik Parametreler Arasındaki İlişki
Özlem Ergin Beton
10:00 - 10:06 SB31 MİGRENDE CGRP ANTAGONİSTERİ: ERENUMAB VE GALCANEZUMAB İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ POLİKLİNİK DENEYİMLERİ
Nurşen Borand, Halil Güllüoğlu, Armağan Uysal, Özge Yılmaz Küsbeci
A SALONU
6 Mart Pazar
10:30 -11:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Aylin Bican Demir
Doç. Dr. Emine Rabia Koç
10:30 - 10:36 SB73 Parkinson Hastalığında Ürik Asit Düzeyi Ve Periferik Oransal Inflamatuvar Belirteçlerin Önemi
Saadet Sayan
10:36 - 10:42 SB76 NÖROMUSKÜLER HASTALIKLARDA UYKU BOZUKLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
GİZEM GÜLLÜ, EMEL OĞUZ AKARSU, NECDET KARLI, AYLİN BİCAN DEMİR
10:42 - 10:48 SB78 KANSER TANISI NEDENİYLE RADYOTERAPİ ALAN VEYA TEDAVİ SONRASI TAKİPTE OLAN HASTALARDA UYKU BOZUKLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gül Ayşen Öztürk
10:48 - 10:54 SB79 İdiopatik Parkinson Hastalığı Ve Evrelemesinde Mpv/plt Oranının Tanısal Değerinin Rolü
Tuğba Cengiz
10:54 - 11:00 SB83 Video EEG Monitörizasyon Ünitesinde Takip Edilen Hastalarda Anksiyete Ve Uyku Kalitesinin Tedavi Süreci Üzerine Etkisi
Safiye Gül Kenar, Bülent Oğuz Genç
11:00 - 11:06 SB86 HUZURSUZ BACAK SENDROMU TANILI HASTALARDA DOPAMİNERJİK YOLAĞIN BOZULMASI SONUCU OLUŞABİLECEK KLİNİK BELİRTİLER: ANHEDONİ, DEPRESYON, ANKSİYETE
Tuğçe GÜVEN EKİZ, Aygül TANTİK PAK, Yıldızhan ŞENGÜL
11:06 - 11:12 SB88 Toksoplasma Gondii Pozitif İdiopatik Epilepsi Hastalarında BCL3, IL1B, TLR3, MRNA Expresyon Seviyelerinin Araştırılması; NF-κB Sinyal Yolu İle İlişkisi
Hayriye Öztürk, Cansu Önal, Şule Aydın Türkoğlu
11:12 - 11:18 SB96 Penisilinle Deneysel Akut Epileptik Nöbette Diklofenak Potasyumun Elektrofizyolojik Ve Antiinflamatuar Etkilerinin İncelenmesi
Canan Akünal Türel , Hümeyra Çelik, İbrahim Ethem Torun, Ayhan Çetinkaya, İdris Türel
11:18 - 11:24 SB97 TEMPORAL LOB EPİLEPSİLERİNDE GÖRÜLEN EKSTRATEMPORAL HİPOMETABOLİZMALAR
Aynur Özen, Gamze Tatar
11:24 - 11:30 SB102 Ensefalit Olgularında IL-17A, IL-17F, IL-34 Ve CXCL13’ün Rolü
Şeyda Özsoy Karabörk, Şule Aydın Türkoğlu
11:30 - 11:36 SB105 COVID 19 ENFEKSİYONU NEDENİYLE KARANTİNADA OLAN HASTALARIN DEPRESYON, ANKSİYETE VE OBSESİF KOMPULSİF BELİRTİ DÜZEYLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Asuman Ali, Aybike Telkök Şen
B SALONU
6 Mart Pazar
10:30 - 11:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Emel Oğuz Akarsu
Uzm. Dr. Yasemin Dinç
10:30 - 10:36 SB40 Vertigolu Hastalarda Nötrofil/Lenfosit, Platelet/Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi
Esen Çiçekli
10:36 - 10:42 SB43 İnternal Karotis Arter Stenozu Olan Hastaların İnme Paternleri ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Yüksel Erdal, Banu Bayramoglu, Nurettin Yavuz, Ufuk Emre
10:42 - 10:48 SB44 Akut İskemik İnmede Serum Chemerin Düzeyleri İle Prognoz Arasındaki İlişki
Buse Rahime Hasırcı Bayır, Abdülkadir Koçer, Münevver Okay Kılıç, Dilek Ağırcan
10:48 - 10:54 SB46 DEKOMPRESİF CERRAHİ: YAPILMALI MI YAPILMAMALI MI?
Sena Ulaş, Alper Eryılmaz, Şule Dalkılıç, Ayşe Polat, Oğuzhan Turhan, Bilgehan Atılgan Acar, Yeşim Güzey Aras, Türkan Acar
10:54 - 11:00 SB59 Geçici Global Amnezi Tanılı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Neslihan Eşkut, Bengisu Yarcı, Baran Sınır, Hasan Kuş, Mahmut Tarı, Aslı Köşkderelioğlu, Pınar Ortan
11:00 - 11:06 SB63 3. BASAMAK BİR HASTANENİN ELEKTROFİZYOLOJİ LABORATUVARININ PANDEMİ DENEYİMİ
Rahşan Adviye İNAN
11:06 - 11:12 SB64 Beyin Beyaz Cevher Hiperintensiteleri İle Kardiyovasküler Ve Metabolik Hastalıklar Arasındaki İlişki.
Hatice Yüksel, Görkem Tutal Gursoy
11:12 - 11:18 SB65 İskemik İnmeli Hastalarda Kranioservikal Ateroskleroz Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
İbrahim Uslusoy, Yasemin Dinç, Mustafa Bakar
11:18 - 11:24 SB75 İlaç Aşırı Kullanımı Baş Ağrısında Allodini
Miraç Ayşen Ünsal, Tuğrul Aydın
11:24 - 11:30 SB77 MİGREN HASTALARINDA ANHEDONİ VE MİGREN KLİNİK DEĞİŞKENLERİ İLE ANHEDONİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
MİRAY ERDEM, DERYA ÖZDOĞRU, AYGÜL TANTİK PAK
11:30 - 11:36 SB84 GEÇİCİ GLOBAL AMNEZİ: ÖRNEK VAKALAR EŞLİĞİNDE TANI VE TEDAVİ YÖNETİMİ
MERVE AKTAN SÜZGÜN, ÇİĞDEM ÖZKARA, FATMA BİRSEN İNCE