Uludağ Nöroloji Günleri, Nöroloji Sempozyumu

Önemli Tarihler

İndirimli Kayıt - Konaklama son tarihi
07 Ocak 2019
Bildiri Son Gönderim Tarihi
21 Ocak 2019
Bildiri Değerlendirme Sonuçları Kabul / Red Bildirim Tarihi
30 Ocak 2019
Panel-Kurs sunum özetleri son gönderim tarihi
21 Ocak 2019

         

14. Uludağ Nöroloji Günleri © 2019