Uludağ Nöroloji Günleri, Nöroloji Sempozyumu

Önemli Tarihler

Bildiri Son Gönderim Tarihi
07 Ocak 2019
İndirimli Kayıt - Konaklama son tarihi
07 Ocak 2019
Bildiri Değerlendirme Sonuçları Kabul / Red Bildirim Tarihi
17 Ocak 2019
Panel-Kurs sunum özetleri son gönderim tarihi
21 Ocak 2019

         

14. Uludağ Nöroloji Günleri © 2019