Önemli Tarihler

Bildiri Son Gönderim Tarihi
07 Aralık 2018
Bildiri Değerlendirme Sonuçları Kabul / Red Bildirim Tarihi
21 Aralık 2018
İndirimli Kayıt - Konaklama son tarihi
07 Ocak 2019
Panel-Kurs sunum özetleri son gönderim tarihi
21 Ocak 2019

                                                                                                               14. Uludağ Nöroloji Günleri © 2019