Uludağ Nöroloji Günleri, Nöroloji Sempozyumu

Bilimsel Program

Bilimsel Program PDF için tıklayınız..
07 Mart 2019, Perşembe
UYKU KURSU
A Salonu
  1. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim BORA
13:30 - 14:00 Polisomnografi: Polisomnografide Kaydedilen Parametreler, Kayıt Protokolleri
Prof. Dr. İbrahim ÖZTURA
14:00 - 14:30 Uyku Evrelendirmesi: AASM Kriterlerine göre Örneklerle Uyku Evrelemesi
Prof. Dr. İbrahim ÖZTURA
14:30 - 15:00 Uykuda Solunum Olayları Skorlaması
Doç. Dr. Gülçin BENBİR
15:00 - 15:30 Uykuda Hareket Skorlaması
Prof. Dr. Murat AKSU
15:30 - 16:00 Kahve Arası
  2. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Aylin Bican DEMİR
16:00 - 16:30 Uyku ve Epilepsi
Prof. Dr. İrsel TEZEL
16:30 - 17:00 Uyku ve Başağrısı
Prof. Dr. Hikmet YILMAZ
17:00 - 17:30 Uyku ve Beyin Damar Hastalıkları
Doç. Dr. Gülçin BENBİR
17:30 - 18:00 Uyku ve Demiyelinizan Hastalıklar
Doç. Dr. Utku Oğan AKYILDIZ
18:15 - 18:30 Açılış Töreni
18:30 - 19:30 Açılış Konferansı
"Bursa'nın Arkeolojisi"
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
19:30 - 21:30 Akşam Yemeği
08 Mart 2019, Cuma
B Salonu
07:30 - 08:30 Sözel Bildiri Oturumu - 1

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mehmet ZARİFOĞLU, Doç. Dr. Aylin BİCAN DEMİR
A Salonu
  BEYİN DAMAR HASTALIKLARI OTURUMU
(İSKEMİK İNMEDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa BAKAR, Prof. Dr. Nevzat UZUNER
08:30 - 09:00 Karotis Hastalıklarında Tanı ve Tedavi
Prof. Dr. Levent GÜNGÖR
09:00 - 09:30 Serebral Venöz Sinüs Trombozları ve Tedavisi
Prof. Dr. Nazire AFŞAR
09:30 - 10:00 İskemik İnmede Antiagregan Tedavi (Akut Dönem ve Sonrası)
Prof. Dr. Birsen İNCE
10:00 - 10:30 İskemik İnmede Antikoagülün Kullanımı ve Yoaklar
Prof. Dr. Nevzat UZUNER
10:30 - 11:00 Kahve Arası
  BEYİN DAMAR HASTALIKLARI OTURUMU
(GİRİŞİMSEL UYGULAMA VE tPA İŞLEMLERİ)

Oturum Başkanları: Prof. Dr Mustafa BAKAR, Prof. Dr. Kürşat KUTLUK
11:00 - 11:30 IV Trombolitik Tedavide Son Gelişmeler
Prof. Dr. Kürşat KUTLUK
11:30 - 12:00 Mekanik Trombektomi Kime Ne Zaman
Prof. Dr. Özcan ÖZDEMİR
12:00 - 12:30 Extra İntrakranial Stentleme
Prof. Dr. Bahattin HAKYEMEZ
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği (1. Kat Bistro Teras Cafe)
14:00 - 16:00 Ara
16:00 - 17:00

UYDU SEMPOZYUMU
Farmanova

Fingya ile Tedavi Geçişinde Etkinlik ve Uzun Dönem Tecrübe
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer FARUK TURAN

Fingya ile Tedavi Geçişinde Etkinlik
Doç. Dr. Yeşim Beckmann

Fingya ile Uzun Dönem Tecrübe
Prof. Dr. Belgin Koçer
  BAŞAĞRILARI OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ZARİFOĞLU
17:30 - 18:00 Kronik Günlük Başağrıları
Prof. Dr. Serap ÜÇLER
18:00 - 18:30 Trigeminal Otonomik Sefaljiler
Prof. Dr. Vesile ÖZTÜRK
18:30 - 19:00 Intrakraniyal Basınç Değişikliklerine Bağlı Başağrıları
Prof. Dr. Şebnem BIÇAKÇI
19:30 - 21:30 Akşam Yemeği
09 Mart 2019, Cumartesi
B Salonu
07:30 - 08:30 Sözel Bildiri Oturumu - 2
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mustafa BAKAR, Doç. Dr. Özlem TAŞKAPILIOĞLU
C Salonu
07:30 - 08:30 Sözel Bildiri Oturumu - 3
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ömer Faruk TURAN, Prof. Dr. Necdet KARLI
A Salonu
  DEMİYELİNİZAN HASTALIKLAR - 1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hüsnü EFENDİ, Doç. Dr. Özlem TAŞKAPILIOĞLU
08:30 - 09:00 MS' de Kortikal Tutulum Ne Anlama Geliyor?
Myelo-Kortikal MS Yeni Bir MS Tipi mi?

Prof. Dr. Sebahattin SAİP
09:00 - 09:30 MOG' la İlişkişi Demyelinizan Hastalıklar
Prof. Dr. Murat TERZİ
09:30 - 10:00 Olgu Örnekler ile MS' te Ayırıcı Tanı
Prof. Dr. Cavit BOZ
10:00 - 10:30 Spinal Kord Lezyonlarında Radyolojik Ayırıcı Tanı
Prof. Dr. Taşkın DUMAN
10:30 - 11:00 Kahve Arası
  DEMİYELİNİZAN HASTALIKLAR - 2
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ömer Faruk TURAN, Prof. Dr. Aksel SİVA
11:00 - 11:30 MS' te Atak Kavramı ve Atak Tedavisi
Prof. Dr. Serhan SEVİM
11:30 - 12:00 MS Tedavisinde Geçişleri Nasıl Yapalım?
Prof. Dr. Rana KARABUDAK
12:00 - 12:30 NMO ve NMO Spektrum Hastalıklarında Neler Öğrendik?
Prof. Dr. Şeref DEMİRKAYA
12:30 - 13:00 MS' te Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Prof. Dr. Aksel SİVA
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 16:00 Ara
16:00 - 17:00 UYDU SEMPOZYUMU
Sanofi Genzyme

MS’in İmmün Mekanizmaları Üzerine 2’li Etki

Moderatör: Prof. Dr. Ömer Faruk Turan
Konuşmacı: Prof. Dr. Hüsnü Efendi
  YETİM KONULAR (NÖRODEJENERATİF HASTALIKLARDA YENİ TEDAVİLER)
KAS HASTALIKLARI OTURUMU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necdet KARLI
17:00 - 17:30 Spinal Muskuler Atrofiler
Prof. Dr. Hatice KARASOY
17:30 - 18:00 Amyotrofik Laterel Skleroz
Prof. Dr. Filiz KOÇ
18:00 - 18:30 Duchenne ve Becker Ditrofiler
Prof. Dr. Feray Karaali SAVRUN
18:30 - 19:00 Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu
Konuşmacı:
Doç.Dr. Aylin Bican Demir
20:00 - 24:00 Gala Yemeği (Ana Restaurant)
10 Mart 2019, Pazar
08:00 - 12:00 Otelden Ayrılış

         

14. Uludağ Nöroloji Günleri © 2019